Käyntiosoite: Tuppuralankatu 36, 50190 Mikkeli

HUOM! Keskuksen numeroon lähetetyt tekstiviestit ja kuvat eivät tule perille, käyttäkää muita numeroita viesteihin.

Tietosuojaseloste

Päivitetty: 5.4.2019
Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.
Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio nettisivuillamme. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.


Rekisterinpitäjä:
Saimaan Sähkötyö Oy
Y-tunnus: 0948929-5
Osoite: Setrikatu 2, 50100 Mikkeli
Puhelin: 015/0440-366 888
Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen laskutusta varten tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.
Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.


Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.


Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:
• Tiedot, joita henkilöstä tallennamme, ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
• Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
• Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
• Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
• Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää
• Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna


Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, mahdollisesti yhtiö sekä kontaktitiedot kuten osoite ja sähköposti ja /tai puhelinnumero.


Tietolähteet
Asiakkuussuhteeseen liittyvät tiedot saamme suoraan asiakkailta.
Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi mediasta
poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.


Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa
ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen
luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.


Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella.


Tarkastusoikeus
Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa asiakaspalvelustamme.

KÄYNTIOSOITE

Tuppuralankatu 36
50190 Mikkeli

AUKIOLOAJAT

Huolto Ma-Pe klo 7.30 – 16.00

Myymälä Ma-Pe klo 7.30 – 16.00

stta-logo
stul logo
luotettava kumppani-logo